Start Program Begravning Diskografi Bild Arkiv CV Pressbilder Kontakt

Evert Taube

Ett program som har stora förutsättningar att anpassas efter tillfälle då Tauberepertoaren är mycket omfattande. Programmets ambition är att visa nationalskaldens fantastiska bredd i ord och ton.

Se även:

Blandat program Evert Taube-program Julprogram Birger Sjöberg-program Program för äldre Begravning