Start Program Begravning Diskografi Bild Arkiv CV Pressbilder Kontakt

Program för äldre

Ett program utformat för en äldre publik. Taubesånger varvas med sånger från 1900-talets mitt. Det kan bli sånger av Stig Olin, Sten-Åke Cederhök, Lasse Dahlqvist och Sven-Olof Sandberg m. fl. Allt presenteras på ett humoristiskt sätt med anekdoter och historier hämtade både ur verkligheten och ur mindre tillförlitliga källor.

Se även:

Blandat program Evert Taube-program Julprogram Birger Sjöberg-program Program för äldre Begravning