Axel Falk

Artist och Estradör

Blandat program Evert Taubeprogram
Julprogram Birger Sjöbergprogram
Program för äldre Begravning
Bellmanprogram

Evert Taube

Ett program som har stora förutsättningar att anpassas efter tillfälle då Tauberepertoaren är mycket omfattande. Programmets ambition är att visa nationalskaldens fantastiska bredd i ord och ton
Axel falk