Axel Falk

Artist och Estradör

Blandat program Evert Taubeprogram
Julprogram Birger Sjöbergprogram
Program för äldre Begravning
Bellmanprogram

Program för äldre

Ett program utformat för en äldre publik. Taubesånger varvas med sånger från 1900-talets mitt. Det kan bli sånger av Stig Olin, Sten-Åke Cederhök, Lasse Dahlqvist och Sven-Olof Sandberg m. fl. Allt presenteras på ett humoristiskt sätt med anekdoter och historier hämtade både ur verkligheten och ur mindre tillförlitliga källor.
Axel falk