Axel Falk

Artist och Estradör

Blandat program Evert Taubeprogram
Julprogram Birger Sjöbergprogram
Program för äldre Begravning
Bellmanprogram

Bellmanprogram

Ett program som vaskats fram under hundratals konserter runt om i Norden. Här blandas de lyriska alstren med halsbrytande komik.

Om så önskas så finns skräddarsydda 1700-tals kläder och peruker.
Axel falk