Axel Falk

Artist och Estradör

Blandat program Evert Taubeprogram
Julprogram Birger Sjöbergprogram
Program för äldre Begravning
Bellmanprogram

Begravning

Falk engageras allt oftare som sångare vid begravningar. Den svenska visrepertoaren jämte psalmer och sånger framförs antingen till gitarr, eller till piano- eller orgelackompanjemang.
Evert Taubes och Dan Anderssons sånger önskas mer och mer.

Tröstevisa av Benny Andersson, Gammal fäbopsalm med text av Åke Arenhill, Londonderry Air och Höstvisa är sånger som framförs allt oftare.
Rena klassiska sånger som Panis Angelicus och Ave Maria förekommer liksom modernare alster av Ted Gerdestad, Paul Simon och Beatles.

Falk engageras ofta som officiant vid borgerliga begravningar utöver sin roll som solist.

Axel falk