Program Kontakt CV Diskografi Pressbilder Bildarkiv Start
Program för äldre  
Ett program utformat för en äldre publik. Taubesånger varvas med sånger från 1900-talets mitt. Det kan bli sånger av Stig Olin, Sten-Åke Cederhök, Lasse Dahlqvist och Sven-Olof Sandberg m. fl. Allt presenteras på ett humoristiskt sätt med anekdoter och historier hämtade både ur verkligheten och ur mindre tillförlitliga källor.
Axel Falk