Program Kontakt CV Diskografi Pressbilder Bildarkiv Start
Begravning  
Falk engageras allt oftare som sångare vid begravningar. Den svenska visrepertoaren jämte psalmer och sånger framförs antingen till gitarr eller till orgelackompanjemang.
Evert Taubes och Dan Anderssons sånger önskas mer och mer.
Tröstevisa av Benny Andersson, Gammal fäbopsalm med text av Åke Arenhill, Londonderry Air, Höstvisa och Time to say Goodbye är sånger som framförs allt oftare.
Rena klassiska sånger som Panis Angelicus och Ave Maria förekommer liksom modernare alster av Ted Gerdestad, Paul Simon, Beatles och Cornelis Vreeswijk.
Falk kan även engageras som officiant vid borgerliga begravningar.
Axel Falk